A Harfi İle Başlayan İlaçlar

A-ferin Pediatrik 100 ML Şurup

A-ferin Pediatrik 100 ML Şurup nedir, ne için ve nasıl kullanılır, ilacın muadili var mı, var ise muadili hangi ilaçtır, ilacın fiyatı ve ansiklopedik prospektüs bilgileri dahil ilaç hakkında bilmek istediğiniz her şey bu makalede. Şimdi A-ferin Pediatrik 100 ML Şurup ilacının formülü, farmakolojik özellikleri, endikasyonları, kontrendikasyonları, uyarı ve önlemleri, yan etkileri, ilacın kullanım şekli, ilaç kullanım dozu, doz aşımı, doz aşımında yapılacak tedavi ve ilacı üreten firmayı açıklayarak makalemize başlayalım.

A-ferin Pediatrik 100 ML Şurup Formülü

Her 1 ölçekte (5 mL’de), Parasetamol 160 mg, Klorfeniramin maleat 1, 0 mg (Boyar madde: Karamel, Koruyucu: Metil paraben, propil paraben, Tatlandırıcı: Sodyum klorür, sodyum sakkarin, Aroma verici: Nektarin) içerir.

şurup

Farmakodinamik özellikleri

A-ferin Pediatrik Şurup, ateş düşürücü, ağrı giderici ve antialerjik etkinliğe sahip bir ilaçtır. Parasetamol ateş düşürücü ve ağrı giderici özellikleri olan bir maddedir. Klorfeniramin maleat, alkilamin türevi güçlü bir antihistaminiktir. Rekabete dayalı H1 reseptör antagonisti özelliğinden dolayı üst solunum yolları alerjik hastalıklarının alerjik bulgularını ortadan kaldırır. Geçici olarak burun akıntısı, hapşırma, göz sulanması gibi belirtileri ortadan kaldırır.

Farmakokinetik özellikleri

Parasetamol ağız yolu ile alındıktan sonra mide-barsak kanalından hızla ve hemen hemen tamamen emilir. Etkisini 15-20 dakikada gösterir ve bu etki genellikle 2-3 saat sürer. İlaç vücut sıvılarının çoğuna yayılır. Plazma proteinlerine %25 oranında bağlanır. Karaciğerde metabolize edilip, glükuronid ve sülfat konjugatları şeklinde idrarla itrah edilir. Yeni doğanlarda glükuronid konjugasyonu oluşturma kapasitesi düşüktür.

Klorfeniramin maleat, mide-barsak kanalından iyi absorbe olur, fakat karaciğerde önemli ölçüde ilk geçişte eliminasyona maruz kaldığından, biyoyararlanımı azalır. Ağız yolu ile uygulamanın ardından yaklaşık 2-6 saat içinde plazma doruk konsantrasyonuna ulaşır. Plazma proteinlerine yaklaşık %70 oranında bağlanır. Yarılanma süresi normal böbrek ve karaciğer fonksiyonlarına sahip erişkinlerde 12-43 saat, çocuklarda ise 9, 6-13, 1 saat arasında bildirilmiştir. Santral sinir sistemi de dahil olmak üzere, vücuda geniş bir dağılım gösterir. Klorfeniramin geniş bir şekilde metabolize olmakta ve başlıca idrar yolu ile atılmaktadır.

A-ferin Pediatrik 100 ML Şurup Endikasyonları

A-ferin Pediatrik Şurup, Soğuk algınlığına eşlik eden ateş, ağrı ve nezlenin geçici olarak giderilmesinde kullanılır.

Kontrendikasyonları

A-ferin Pediatrik Şurup, bileşimindeki maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığı olanlarda ve karaciğer yetmezliği bulunanlarda kullanılmamalıdır.

Uyarı ve Önlemler

 • Yüksek dozda veya uzun süreli kullanımı böbreklerde ciddi hasar ve kan düzeylerinde değişikliğe neden olur.
 • 5 günden uzun süren ağrılarda doktor tavsiyesi ile kullanılmalıdır.
 • 2 yaşın altındaki çocuklarda zorunlu tıbbi gerekçe olmadan kullanılmamalıdır.• Anemisi olanlar, akciğer hastaları, karaciğer ve böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda doktor kontrolü altında dikkatli kullanılmalıdır.
 • Akut yüksek dozda ciddi karaciğer toksisitesine neden olur.
 • Erişkinlerde kronik günlük dozlarda karaciğer hasarına neden olabilir.
 • Alkolik karaciğer hastalarında dikkatli kullanılmalıdır.
 • Antikoagulan alan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.
  İlacın bazı ototoksik antibiyotiklerle birlikte kullanımı ototoksitenin ilk belirtilerinin ortaya çıkmasının engeller ve bu hasar ancak geriye dönüşsüz olduğunda fark edilebilir.

Gebelikte Kullanımı

Gebelik Kategorisi: B

Yapılan hayvan çalışmalarında ilacın fötus için bir risk oluşturmadığı görülmüştür, ancak hamile kadınlarda kullanımı hakkında yeterli çalışma bulunmamaktadır. Doktor tarafından önerilmedikçe hamile kadınlarda kullanılmamalıdır.

Laktasyonda Kullanımı

Emziren annelerde parasetamol kullanımının güvenli olduğu bilinmektedir. Doktor tarafından önerilmedikçe emziren annelerde kullanılmamalıdır.

A-ferin Pediatrik 100 ML Şurup Yan Etkileri

 • Alerjik reaksiyonlar,
 • Deri döküntüleri,
 • Nadiren kan bozuklukları (lökopeni, nötropeni, pansitopeni),
 • Bulantı,
 • Kusma,
 • Kabızlık,
 • Uyuşukluk,
 • Ağız kuruluğu,
 • Konfüzyon,
 • Uyku hali,
 • Terleme,
 • Baş dönmesi,
 • Yüz kızarması görülebilir.

A-ferin Pediatrik 100 ML Şurubun diğer ilaçlarla etkileşimi

Monoamin oksidaz (MAO) inhibitörleri, alkol, trankilizanlar ve santral sinir sistemi (SSS) depresanlarıyla birlikte kullanılmamalıdır. Parasetamol yüksek dozda ve uzun süreli kullanımda antikoagülan ilaçların etkisini arttırmaktadır. Uzun süreli ve yüksek dozlarda alınan parasetamol, kumarin, indantion türevleri ile fenotiazinlerle etkileşebilir.

A-ferin Pediatrik 100 ML Şurup Kullanım şekli ve dozu

3 ay-1 yaş: Günde 4-6 saat ara ile 1/4 ölçek (1.25 mL)
1-2 yaş: Günde 4-6 saat ara ile 1/2 ölçek (2.5 mL)
2-6 yaş: Günde 4-6 saat ara ile 1 ölçek (5 mL)
6-12 yaş : Günde 4-6 saat ara ile 2 ölçek (10 mL)
Hekim tavsiyesi olmadan günde 6 defadan fazla kullanılmamalıdır. 3 yaşının altındaki çocuklarda hekim kontrolünde kullanılmalıdır.

Doz Aşımı

Semptom ve belirtiler:  Solgunluk, anoreksi, bulantı ve kusma parasetamol aşırı dozajının sık görülen erken semptomlardır.

Bununla beraber birçok vakada saatlerce semptom görülmemektedir. Dahası, aşırı dozun zararı siroz olmayan alkolik karaciğer hastalığı olanlarda daha büyüktür. Çocuklarda aşırı dozu takiben karaciğer hasarı göreceli olarak daha nadirdir. Karaciğer hücre hasarı ile birlikte parasetamol aşırı dozajında normal erişkinlerde 2 saat civarında olan parasetamol yarı ömrü genellikle 4 saate veya daha uzun sürelere uzar. 14C-aminopirinden sonra 14CO2 atılımında azalma bildirilmiştir. Bu, plazma parasetamol konsantrasyonu, yarı ömür veya konvansiyonel karaciğer fonksiyon testi ölçümlerine nazaran parasetamol aşırı dozajı ile karaciğer hücre hasarı arasında daha iyi ilişki kurar. Parasetamole bağlı fulminant karaciğer yetmezliğini takiben gelişen akut tübüler nekrozdan dolayı böbrek yetmezliği oluşabilir. Bununla beraber, bunun insidansı başka nedenlerden dolayı fulminant karaciğer yetmezliği olan hastalarla karşılaştırıldığında bu grup hastalarda daha sık değildir. Nadiren, ilaç aldıktan 2-10 gün sonra, sadece minimal karaciğer toksisitesi ile birlikte renal tübüler nekroz oluşabilir. Aşırı dozda parasetamol almış bir hastada kronik alkol alımının akut pankreatit gelişmesine katkıda bulunduğu bildirilmiştir. Akut aşırı doza ilaveten, parasetamolün günlük aşırı miktarlarda alımından sonra karaciğer hasarı ve nefrotoksik etkiler bildirilmiştir.

Doz Aşımı Tedavisi

Hastayı gecikmiş hepatotoksisiteye karşı korumak için parasetamol aşırı dozajı hemen tedavi edilmelidir. Bunun için, absorpsiyonu azaltmayı (gastrik lavaj, ipeka şurubu veya aktif kömür) takiben intravenöz N-asetilsistein veya oral metionin vermek gerekir. Eğer hasta kusuyorsa veya aktif kömür ile konjuge edilmişse metionin kullanılmamalıdır. Doruk plazma parasetamol konsantrasyonları aşırı dozu takiben 4 saate kadar gecikebilir. Bu nedenle hepatotoksisite riskini belirlemek için plazma parasetamol düzeyleri ilaç alımından en az 4 saat sonrasına kadar ölçülmelidir. Ek tedavi (ilave oral metionin veya intravenöz N-asetilsistein) kan parasetamol içeriği ve ilaç alımından beri geçen süre ışığı altında değerlendirilmelidir. Hepatik enzim indükleyici ilaçlar alan hastalarda, uzun süredir alkol bağımlısı olanlarda veya kronik olarak beslenme eksikliği olanlarda N-asetilsistein ile tedavi eşiğinin % 30-50 düşürülmesi önerilir, çünkü bu hastalar parasetamolün toksik etkilerine karşı daha duyarlı olabilirler. Parasetamol aşırı dozajını takiben gelişebilecek fulminant karaciğer yetmezliği tedavisi uzmanlık gerektirebilir. Klorfeniramin maleatin aşırı dozu, genelde antihistaminik, antikolinerjik ilaçların aşırı doz alımı gibi tedavi edilir.

Üretici Firma: Hüsnü Arsan İlaçları A.Ş. Telefon: 0 212 285 19 35

Etiketler
Daha Fazla Göster

Benzer İlaçlar

Bir Yorum

 1. Geri bildirim: GYNOTRAN Vajinal Ovül - ilacbilgileri.gen.tr

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı